Politika cookies

Provozovatel osobních údajů, společnost FinStat, s. r. o., se sídlem Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 47 165 367, zapsaná v Obchodním rejstříku Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 89268/B (dále jako „společnost“ návštěvníky a uživatele své webové stránky (dále jako „dotčené osoby“) za klíčovou hodnotu. Odpovědné a transparentní zacházení s osobními údaji stejně jako maximální bezpečnost těchto údajů je nezbytným předpokladem pro zachování nejvyššího standardu vykonávání podnikatelské činnosti.

Společnost mimo jiné zejména podle ustanovení článku 12 nařízení GDPR vypracovala tento dokument zaměřený na informování dotčených osob o způsobu fungování webové stránky společnosti FinStat, s. r. o., používání souborů cookies a zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies na webovém sídle společnosti finstat.sk (resp. na všech relevantních doménách, které fungují pouze jako jeho jazykové mutace s relevantním obsahem v příslušném jazyce).

Společnost klade mimořádný důraz na ochranu osobních údajů a soukromí dotčených osob. Tento dokument popisuje základní členění souborů cookies, způsob jejich funkce a způsob a rozsah zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies společností.

I. Co je to cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si webová stránka na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové stránky nebo procházení jejích jednotlivých podstránek nemusíte opětovně uvádět.

II. Kategorie souborů cookies

Společnost využívá na svém webu následující typy souborů cookies:

1. Nezbytné/technické a autentifikační cookies

Nezbytné soubory cookies napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookies by web nefungoval správně a proto k jejich využívání není potřeba získání vašeho souhlasu. Doba uchovávání těchto cookies představuje v některých případech dobu vypršení konkrétní relace, jinak v případě technických maximálně 24 hodin a v případě autentifikačních cookies maximálně 2 týdny.

2. Statistické cookies

Statistické soubory cookies pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět, jak návštěvníci používají tyto webové stránky tím, že shromažďují anonymizované informace a reportují je. K využívání statistických cookies vás nejprve vyzveme k udělení souhlasu. V případě, že nám souhlas neudělíte, nebudeme tyto soubory cookies využívat. Pokud nám souhlas k využívání souborů cookies bude udělen, nepřesáhne doba jejich využívání 13 měsíců.

III. Odvolání souhlasu a vaše práva

Touto cestou vás informujeme, že v případech, kdy jste nám udělili souhlas k využívání konkrétních druhů cookies, jste oprávněni kdykoli udělený souhlas odvolat. Svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, a to kliknutím na tlačítko Odvolat souhlas, přičemž odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů (souborů cookies) uskutečněnou před jeho odvoláním.

Dále máte právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na vymazání (článek 17), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), právo na přenosnost údajů (článek 20 GDPR), právo namítat vůči zpracování (článek 21 GDPR), právo žádat o přezkoumání individuálního rozhodnutí, které by bylo založeno na automatizovaném zpracování osobních údajů (článek 22 GDPR).

Záleží nám na zachování integrity a důvěrnosti vašich osobních údajů, a proto usilujeme o jejich silné zabezpečení nejen prostřednictvím individuálních, moderních technických a organizačních bezpečnostních opatření, ale také prostřednictvím možnosti kdykoli uplatnit práva dotčené osoby prostřednictvím písemné žádosti, z níž bude zřejmá identita a právo, o jehož výkon dotyčná osoba žádá společnost. Žádosti o výkon práva určené společnosti můžete posílat na naši elektronickou adresu: podnety@finstat.sk.

Každá doručená žádost o výkon práva bude individuálně a kompetentně posouzena, přičemž o výsledku vás budeme vždy informovat nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti.

IV. Správa souborů cookie

Pokud uživatel nesouhlasí s používáním souborů cookie, může je zakázat v nastavení svého webového prohlížeče. Webový prohlížeč může uživatel nastavit tak, aby ho upozornil, kdykoli se webová stránka pokusí umístit soubor cookie do jeho počítače. Již uložené soubory cookie lze spravovat prostřednictvím webového prohlížeče.

Další informace o tom, jak zobrazit soubory cookie uložené ve webovém prohlížeči, jak je odstranit a jak nastavit prohlížeč tak, aby je přijímal nebo zakazoval, najdete na stránce nápovědy webového prohlížeče, který používáte.

Upozorňujeme, že pokud jsou všechny soubory cookie zakázány, naše webové stránky nemusí fungovat správně. Pokud soubory cookie ve svém prohlížeči vymažete, budou znovu umístěny po udělení vašeho souhlasu.

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.