Analýzy a statistiky českých firem a organizací

V Česku kraluje Bohemia Interactive a na Slovensku Pixel Federation. Jaké jsou výsledky největších společností v herním průmyslu?
V Česku kraluje Bohemia Interactive a na Slovensku Pixel Federation. Jaké jsou výsledky největších společností v herním průmyslu?

Herní byznys na Slovensku a v Česku je nesrovnatelný s tím celosvětovým, přesto i v těchto dvou relativně malých ekonomikách existují společnosti, které konkurují studiím na světovém trhu, nebo jsou přímo jejich součástí. V analýze se zabýváme 5 největšími studii v Česku a na Slovensku a vývojem jejich finančních ukazatelů za poslední 4 roky (od roku 2019 do roku 2022). Pouze 2 z 10 společností zveřejnily také údaje za rok 2023.

Hazardu pomohla pandemie. Dosud z ní těží.
Hazardu pomohla pandemie. Dosud z ní těží.

Byznys s hazardními hrami je ve společnosti pravidelně diskutovaným tématem. Jeho provozovny jsou ve městech obvykle tím prvním, čeho si všimneme, protože ze zákona vyplývá povinnost je oblepit a skrýt před zraky veřejnosti. Navzdory kritickým hlasům je toto podnikání zdrojem příjmů státního rozpočtu a v menší míře i obecních a městských rozpočtů, protože provozovatelé platí kromě daní z příjmu i zvláštní odvod. Největším hráčům v oboru rok 2022 přál, a to jak na Slovensku, tak v Česku. K růstu přispěla především transformace byznysu do online prostoru. V analýze podrobněji rozebereme jejich finanční výsledky.

Rozdělení českých firem a organizací v jednotlivých okresech podle odvětví a právní formy
Rozdělení českých firem a organizací v jednotlivých okresech podle odvětví a právní formy

Počet společností se sídlem v okresech ČR se výrazně liší. Dominantní postavení má okres Praha, kde sídlí až 1/3 všech společností se sídlem v ČR. Mezi další okresy, ve kterých sídlí velký počet společností, se řadí také městské okresy Brno-město (téměř 7 %), Ostrava-město (3,3 %) a Plzeň-město (2 %). V každém z ostatních 76 okresů nesídlí více než 2 % společností. Počet společností koreluje s hustotou osídlení, která je nejvyšší právě v okolí měst Ostrava, Brno, Olomouc, Plzeň, Praha, České Budějovice a Pardubice a také u severozápadní hranice s Německem.

Počet zaniklých firem a organizací v České republice
Počet zaniklých firem a organizací v České republice

Počet zaniklých společností dosáhl maxima v roce 2013, kdy zaniklo až 45 tis. společností, což byl dvojnásobek druhé nejvyšší hodnoty 23 tis. z roku 2021. Vysoký počet v roce 2013 souvisí se zánikem společností právní formy „odštěpný závod zahraniční právnické osoby“. V tomto roce jich zaniklo až 34 tis. Podle nové legislativy již nemusely být zapsány do obchodního rejstříku v případě, že mají sídlo v EU. Po roce 2013 se zánik této právní formy ve větším počtu již nevyskytuje. Minimální hodnoty jsme zaznamenali v prvních letech sledovaného období, od té doby počet zaniklých společností postupně každoročně stoupal.

Počet nově založených firem a organizací v České republice
Počet nově založených firem a organizací v České republice

Počet nově založených společností dosáhl nejvyšších hodnot v letech 2008 a 2017, kdy vzniklo 44 tisíc nových společností. Nejnižší hodnoty jsme zaznamenali v prvních dvou letech sledovaného období (2005 a 2006) a v roce 2014, kde se počet nových společností pohyboval okolo hranice 35 tisíc za rok. Počet založených společnosti koreluje s vývojem nezaměstnanosti, která byla nejnižší právě v roce 2008 a klesala v letech 2014—2017, kdy zároveň narůstal počet společností.

Rozdělení českých společností a organizací podle odvětví a právní formy v jednotlivých krajích
Rozdělení českých společností a organizací podle odvětví a právní formy v jednotlivých krajích

Počet společností v jednotlivých krajích České republiky se poměrně výrazně liší. Každá třetí firma v České republice má sídlo v hlavním městě Praze (313 tisíc společností). Dalšími silnými kraji jsou Jihomoravský (11,6 %), Středočeský (8,7 %) a Moravskoslezský (7,6 %). Na tyto čtyři kraje připadají dohromady dvě třetiny všech společností v ČR, což není až tak překvapivé vzhledem k tomu, že se jedná o kraje s největším počtem obyvatel. V ostatních krajích se podíl společností pohybuje od 4,7 % v Ústeckém kraji až po nejnižší podíl 2,3 % v Karlovarském kraji.

Počet společností a organizací v České republice, jejich vývoj a rozdělení podle odvětví, CZ-NACE a právní formy
Počet společností a organizací v České republice, jejich vývoj a rozdělení podle odvětví, CZ-NACE a právní formy

V České republice bylo ke květnu 2022 registrováno 860 tisíc společností – na každých 12 obyvatel tak připadá 1 společnost. V roce 2005 to bylo přibližně 475 tisíc společností. O 5 let později se číslo vyšplhalo na 635 tisíc, o dalších 5 let později, tedy v roce 2015, již na 721 tisíc. Jediným rokem, kdy došlo k poklesu celkového počtu společností, byl rok 2013, což bylo způsobeno zánikem velkého počtu odštěpných závodů zahraniční právnické osoby. Růst počtu společností se v posledních letech zpomalil, za posledních 5 let jich přibylo 85 tisíc, zatímco například v letech 2005–2010 to bylo téměř dvakrát více, tedy 160 tisíc.

Počet živnostníků v ČR, jejich vývoj a rozdělení podle odvětví, CZ NACE a právní formy
Počet živnostníků v ČR, jejich vývoj a rozdělení podle odvětví, CZ NACE a právní formy

Počet živnostníků roste od roku 2005 mnohem méně dynamicky než počet obchodních společností. V roce 2021 dosáhl tento počet 2,11 milionu, což je přibližně 1 živnost na každých 5 obyvatel včetně dětí. V průběhu let byl počet vzniklých živností vyšší než počet živností, které zanikly. Výjimkou jsou roky 2009, 2013 a 2019. Nejvýraznější pokles v roce 2009 souvisel s celosvětovou hospodářskou krizí, kdy počet živnostníků klesl o 42 tisíc.

Vývoj popularity různých právních forem při zakládání firem v České republice
Vývoj popularity různých právních forem při zakládání firem v České republice

Největší podíl obchodních společností (firem) v ČR v roce 2022 tvoří společnosti s ručením omezeným (více než 90 %), kterých je více než půl milionu. Následují akciové společnosti (téměř 5 %) a družstva (2,3 %). Kromě těchto právních forem existuje také menší počet (přibližně 5,5 tisíce) veřejných obchodních společností (1 %), odštěpných závodů zahraniční právnické osoby (0,7 %), evropských společností (0,4 %) a komanditních společností (0,1 %).

Statistika počtu vzniklých a zaniklých společností v České republice podle krajů
Statistika počtu vzniklých a zaniklých společností v České republice podle krajů

Počet každoročně vznikajících společností se měnil i v jednotlivých krajích. Od roku 2005 se významně zvýšil v hlavním městě Praha, kde atakuje hranici 20 tis., což odpovídá přibližně dvojnásobku firem vzniklých v roce 2005. V Jihomoravském kraji se zvýšil ze 3 tis. na 5 tis. ročně. Třetí největší kraj z hlediska počtu vzniklých společností je Středočeský kraj, kde v roce 2021 vzniklo 3,5 tis. společností. Tento kraj v tomto čísle však spíše stagnuje. Čtvrtý Moravskoslezský kraj v roce 2021 zaznamenal 3 tis. nových společností, což ve srovnání s minulostí také není velký rozdíl. Taktéž Karlovarský kraj se řadí mezi kraje, ve kterých počet vzniklých společností v posledních letech stagnuje okolo hodnoty 600 ročně.

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.