Rozdělení českých firem a organizací v jednotlivých okresech podle odvětví a právní formy

  • Publikováno 15. septembra 2022

Počet společností se sídlem v okresech ČR se výrazně liší. Dominantní postavení má okres Praha, kde sídlí až 1/3 všech společností se sídlem v ČR. Mezi další okresy, ve kterých sídlí velký počet společností, se řadí také městské okresy Brno-město (téměř 7 %), Ostrava-město (3,3 %) a Plzeň-město (2 %). V každém z ostatních 76 okresů nesídlí více než 2 % společností. Počet společností koreluje s hustotou osídlení, která je nejvyšší právě v okolí měst Ostrava, Brno, Olomouc, Plzeň, Praha, České Budějovice a Pardubice a také u severozápadní hranice s Německem.  

Počet společností podle okresu sídla

Okres Počet Podíl
Praha 313 040 36,4 %
Brno-město 59 424 6,9 %
Ostrava-město 28 006 3,3 %
Plzeň-město 17 579 2,0 %
Olomouc 15 280 1,8 %
České Budějovice 14 310 1,7 %
Liberec 12 989 1,5 %
Zlín 12 655 1,5 %
Praha-západ 12 126 1,4 %
Praha-východ 12 082 1,4 %
Hradec Králové 11 651 1,4 %
Pardubice 11 490 1,3 %
Brno-venkov 11 392 1,3 %
Frýdek-Místek 10 764 1,3 %
Karlovy Vary 9 967 1,2 %
Karviná 8 839 1,0 %
Kladno 8 459 1,0 %
Hodonín 7 751 0,9 %
Ústí nad Labem 7 580 0,9 %
Uherské Hradiště 7 506 0,9 %
Opava 7 451 0,9 %
Teplice 7 152 0,8 %
Ústí nad Orlicí 6 316 0,7 %
Znojmo 6 248 0,7 %
Mladá Boleslav 6 244 0,7 %

 

Koncentrace společností do hustě obydlených míst a okolí

Podobně jako u krajů i zde sledujeme trend koncentrace společností do velkých měst. Zatímco v roce 2005 mělo své sídlo v okresech mimo největší města téměř 60 % společností, v roce 2021 to bylo už jen téměř 52 %. Může za to zejména růst podílu Prahy, ale také Brna a Ostravy. Okres Plzeň z hlediska podílu na všech českých společnostech v tomto období mírně klesl.

Podíl společností podle sídla – velká města

Okresy s největším podílem

V této části se díváme u různých odvětví na to, ve kterých okresech má dané odvětví ze všech společností nejvyšší podíl. Pokud bychom se dívali jen na absolutní počty, výsledky by byly zásadně ovlivněny velikostí okresu (počtem obyvatel a tedy i společností).

Odvětví

Ostatní profesní, vědecké a technické

Pokud se podíváme na odvětví ostatní profesní, vědecké a technické, vidíme, že velký podíl tvoří zejména v okrese Praha, a to až 8 %. Viditelný je zejména výrazný propad mezi okresem Praha a ostatními okresy. Tyto činnosti vyžadují vyšší kvalifikaci, a proto se soustřeďují do měst a jejich okolí (Kladno, Rakovník).

Činnosti v oblasti informačních technologií

V odvětví činnosti v oblasti informačních technologií je kromě okresu Praha silné i Brno a Plzeň, ale také okresy Praha-západ a Praha-východ, které tvoří Pražskou metropolitní oblast. Vysoký podíl společností v tomto odvětví jsme zaznamenali i ve městech Plzeň, Hradec Králové, Liberec a Jablonec nad Nisou.

Činnosti v oblasti nemovitostí

V odvětví činnosti v oblasti nemovitostí dominuje okres Karlovy Vary, kde toto odvětví tvoří téměř 1/3 všech společností. V tabulce se na dalších místech umístily i zbývající 2 okresy Karlovarského kraje – Cheb a Sokolov. Na dalších místech se umístily okresy poblíž turisticky atraktivních oblastí – Trutnov, Bruntál a Český Krumlov a města Ostrava a Ústí nad Labem.

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

Nejvyšší podíl společností v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti se vyskytuje v turisticky atraktivních lokalitách v Plzeňském, Libereckém a Karlovarském kraji. Podíl tohoto odvětví na počtu společností dosahuje kolem 8 %, v okrese Domažlice je to až více než 9 %.

Ubytování, stravování a pohostinství

Podobně jako u předchozího odvětví, i odvětví ubytování, stravování a pohostinství má nejvyšší potenciál v turisticky atraktivních oblastech. V okrese Cheb tvoří přibližně 5 % ze všech společností. Další okresy s vyšším podílem tohoto odvětví na počtu společností patří do různých příhraničních krajů, vyskytuje se zde však také moravský okres Břeclav.

Stavebnictví

Odvětví stavebnictví je z hlediska počtu společností důležité pro okresy v západních Čechách v Ústeckém (až 4 okresy) a Libereckém kraji (2 okresy), rovněž zde figuruje moravskoslezský okres Frýdek-Místek.

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Důležitým odvětvím pro ekonomiku je odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel. Nejvyššího podílu společností z tohoto odvětví dosahují pražské okresy, ale také města Plzeň, Zlín, Hradec Králové a další. To je očekávaný stav, protože ve městech je nejvyšší poptávka i spotřeba.

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Vysoká koncentrace byla zaznamenána u odvětví veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení v okresech Kraje Vysočina. Podobně to je také u Plzeňského kraje. Je to dáno nedostatkem jiných společností, což způsobuje vyšší podíl na počtu společností oproti ostatním okresům.

Zemědělství, lesnictví a rybářství

U odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství dominují okresy Plzeňského a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Větší počet společností z tohoto odvětví sídlí i v okresech Brno-venkov, Zlín a Znojmo, tvoří však na celkovém počtu společností menší podíl.

 

Právní formy

Společnost s ručením omezeným

Nejčastější právní forma v České republice je společnost s ručením omezeným. Z přehledu vyplývá, že nejvyšší počet i podíl těchto společností je v Praze a ve větších městech Brno a Ostrava.

Akciové společnosti

Akciové společnosti tvoří v České republice menšinu firem, opět však podobně jako u společností s ručením omezeným nacházíme vyšší podíl ve větších městech, kde mají sídlo ať už regionální, nebo celonárodně působící společnosti.

Spolky

Přibližně pětinový podíl na právních formách společností mají spolky. Okresy s nejvyšším podílem spolků nepocházejí z konkrétního kraje nebo oblasti, spíše existuje předpoklad, že se jedná o okresy s vyšší angažovaností občanů a že vznikají spolky různého charakteru (např. zájmové, sociální, vzdělávací atd.).

Společenství vlastníků jednotek

Právní forma společenství vlastníků jednotek je používána například při správě cizího majetku, jako jsou bytové domy. Okresy s vysokým podílem této právní formy nacházíme především v západních Čechách. To může souviset s vyšším podílem menších bytových domů.

Zahraniční fyzické osoby

Podíl společností právní formy zahraniční fyzické osoby dosahuje v okresech s největší koncentrací více než 10 %. Jedná se o okresy Most a Teplice, tedy příhraniční okresy s Německem. Tato právní forma se významněji vyskytuje také v okolí Prahy a v Praze.

Družstva

Družstva se v České republice využívají zejména v souvislosti se správou nemovitostí a jen menšina družstev patří do odvětví zemědělství. Vyšší podíl družstev nacházíme zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Přečtěte si naše další analýzy

Nastavení soukromí

FinStat.cz používá cookies k přizpůsobení obsahu, poskytování funkcí a ke statistickým účelům. Klepnutím na tlačítko Akceptovat nám udělíte souhlas se zpracováním cookies pro všechny tyto účely. Chcete-li udělit souhlas pouze pro některé z nich, klepněte na tlačítko Přizpůsobit.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.

FinStat.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a na štatistické účely. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetko nám udelíte súhlas so spracovaním cookies na všetky tieto účely. Výberom a kliknutím tlačidla Potvrdiť výber nám dávate súhlas na spracovanie vami vybraných cookies:

Nezbytné soubory cookie napomáhají použitelnosti webu tím, že umožňují základní funkce, například. navigaci na stránce. Bez těchto souborů cookie by web nefungoval správně.

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Více informací o používání cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Politice cookies. Také berete na vědomí, že: zobrazit více...

Společnost FinStat s. r. o. jako provozovatel webového portálu FinStat.sk získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob z oficiálních státních registrů. Při používání webového portálu bude docházet ke zpracování osobních údajů i ze strany uživatele. Zpracovávání osobních údajů podléhá legislativním omezením uvedeným v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů i o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Při používání webového portálu vystupujete v pozici samostatného provozovatele při zpracování osobních údajů podle uvedené legislativy, a proto jste povinen samostatně a nezávisle na společnosti FinStat. r. o. zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů a splnit všechny legislativní podmínky a povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů.